Het Akasha Veld


Start Opleiding Akasha Consulten Hulplijn Contact-Links

 

Hoe ik het Akasha veld ontdekte

Een alles verenigend en verbindend kosmisch veld

Van buitenaf opgelegd

Als kind hier op aarde viel mij op dat alles van buitenaf aan je werd opgelegd. Zo moet het, zo hoort het. Ook het hele school systeem was hierop gebaseerd. Zolang je hieraan voldeed kreeg je schouderklopjes en waardering. Niemand vroeg: "Wie ben JIJ, en wat denk JIJ en wat voel JIJ". Ook de mensen om je heen hadden natuurlijk allemaal een eigen mening en ook die hadden het liefst dat je hun mening overnam.

Shock

Zover ik mij kan herinneren heb ik altijd geleefd met een authentiek waarnemingsvermogen. Ik keek ook op die manier naar de wereld en hoe de dingen hier gaan. Met vaak veel verbazing, om niet te spreken van pure shock, achteraf bezien, in sommige gevallen.

Opleiding van binnenuit

Van binnenuit kreeg ik hele andere antwoorden en inzichten. Na een tijdje ging mij dit  opvallen. Ik vroeg mij af waar dan die antwoorden vandaan kwamen (want ik was immers nog klein en de wereld leerde je dan dat je dan nog niet veel kon weten). Hoe kon ik het dan weten? En wist ik het wel zeker? Dit heeft geresulteerd in een lange periode van onderzoek en het  'testen' van inzichten. Het voelde als of ik opgeleid werd van binnenuit.

Wij hebben teveel opgelegd  gekregen van buitenaf. Hierdoor is een belangrijk deel van ons bewustzijn dat wij als ziel hebben mee gebracht, onbenut en onaangeraakt gebleven. Naar mijn idee is dit juist het pure goud, onze eigen wijsheid en verbondenheid met een hoger weten dat we mee gekregen hebben.

Akasha veld

Ik werd mij bewust dat alle kennis die je nodig hebt al aanwezig is. Wij hoeven ons dat alleen nog maar te herinneren door ons er op af te stemmen en voor open te stellen. Toch blijkt dit in de praktijk moeilijk. Wij hebben er allerlei Nee’s en onmogelijks tussen geplaatst.  Er is veel meer mogelijk dan dat wat wij geleerd hebben voor mogelijk te houden. En juist daar ligt onze geweldige uitdaging.

Ont-wikkeling

Mijn doel is vooral het helpen ont-wikkelen. Het opnieuw in verbinding komen met je echte Zelf (en niet de aangeleerde of aangenomen versie)  en vanuit dat Zelf gaan leven en beslissingen gaan nemen.  Niet door mensen nog meer op te leggen maar door de weg te helpen openen naar binnen en naar innerlijk bewust-zijn. De onrust en leegte die veel mensen nu ervaren komt vaak voort uit het feit dat ze nog teveel willen voldoen aan verwachtingen van buitenaf en daardoor hun eigen doel op zielsniveau mislopen. En dat knaagt. En gelukkig doet het dat, want het is juist ook weer dat gevoel dat jou kan terug leiden naar waar je bedoeld bent te zijn.

Opleiding en consulten

Om je verder te helpen om  in verbinding komen met je echte Zelf heb ik twee wegen ontwikkeld:

- Een opleiding: contact maken met het Akasha veld

- Persoonlijke consulten. Hierdoor kan je energie weer gaan stromen door het opheffen van stagnaties.